Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Днес, 22.03.2004 г. един от най-изявените български природозащитници, Жеко Спиридонов, навърши 68 години. Много са големите имена в плеядата радетели за запазване на великолепния див свят на България. Това на Жеко Спиридонов обаче е с изключително място. Заради харизматичното му въздействие върху хората и “запалването” им за каузата на природата, заради въздействащото му перо, родило една от най-силните български природозащитни книги – “Оазиси на дивата природа”, заради енциклопедичните му познания, заради ролята му в изграждането на българската природозащитна общност… Но има и не едно нещо, в което Жеко Спиридонов беше Първият. В стратегическото му осъзнаване на ролята на големите защитени територии и в приноса за създаването на най-големите национални паркове у нас. В поставянето началото на националната мрежа от защитени територии. В сформирането на истински, действен природозащитен екип, инициирал между прочее, привличането на подкрепата на САЩ за българската природа и допринесъл за най-бурния период в българската природозащита за цялата й история. Бъди здрав и все така вдъхновяващ за всички, които обичат природата!

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.