Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

След дълъг период на планиране, на 23 октомври 2005 г. младежите от град Каварна, членуващи в нашето дружество, осъществиха своето познавателно пътуване до Природозащитния център на БДЗП „Пода“ и Бургаските езера. Събитието беше подкрепено от  Община Каварна, която любезно предостави своя автобус. И така, в ранната неделна утрин, 28 младежи на възраст между 10 и 17 години осъществиха своето запознанство с магнетичните езера около град Бургас. Младите природолюбители от Каварна имаха възможността за първи път през своя живот да видят отблизо технологията за добиване на морска сол в Музея на солта в Поморие. Там научиха много за историята на солодобива в България и по света и видяха част от птиците на солниците, които гостуват в района на Поморийско езеро по това време на годината. Пътуването продължи със следваща спирка – ПЗЦ “Пода”.

Със съдействието на колегите от Регионалния офис на БДЗП в Бургас, младите хора разгледаха залите на посетителския център и научиха повече на историята на защитената местност и нейните обитатели – птици, бозайници, земноводни, влечуги и риби, както и за това, което БДЗП прави за опазването им. А разходката до новото укритие в защитената територия, намираща се в “царството на птиците” и възможността да видят съвсем отблизо майсторския риболов на сивите чапли и “архаичните” пози на големите корморани, със сигурност ще останат едни от най-интересните им спомени. Подобаващ завършек на пътуването беше посещението на точката за наблюдение на мигриращите птици, разположена на Атанасовско езеро – емблематично място, свързано с началото на успешната история на БДЗП. За съжаление, по време на своя кратък престой тук групата не можа да види нито един “реещ се мигрант”, но младежите научиха за методите и начините на провеждане на такъв тип изследвания и разбраха как се води дневник на миграцията.

Заредени с много нови емоции и впечатления от еднодневния си престой в района на Бургаските езера, младите каварненски природолюбители научиха как опазването на природата трябва да бъде съчетано с нейното представяне пред посетителите.

Надяваме се, че чрез това пътуване и посредством разказите на младите природолюбители за видяното и преживяното, БДЗП ще спечели много нови съмишленици в района на град Каварна.