Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Египетски лешояди, © Mahmut Koyaş

Все повече зачестяват инцидентите и причиняването на сериозно безпокойство върху птиците от страна на туристи, използващи дрон за снимки и видеа в района на Източните Родопи, както и в други защитени територии в България. Това безпокойство се отразява пагубно върху размножаването и оцеляването, особено на младите птици.

Човешкото присъствие в близост например до гнезда на лешояди може да прогони възрастните птици и да стане причина за изстиване на яйцето или загиване на малкото, което е силно зависимо от закрилата на своите родители. Египетските и белоглавите лешояди са силно чувствителни към човешко присъствие в близост до гнездовите им скали. Свидетели сме на редица случи, в които двойки напускат завинаги гнездото и територията, която видът е обитавал от десетки години, именно заради човешко безпокойство.

Най-чувствителният на безпокойство период е времето на мътенето и отглеждането на малките – между месеците февруари и август.

Екстремни спортове като скално катерене, парапланеризъм, любители на офроуда и други са причина за напускането на гнезда от лешоядите и други редки видове птици. В страната има много подходящи места за практикуване на подобни спортове, но все по-малко подходящи такива за гнездене на тези редки видове.

Белоглав лешояд с малко, © Волен Аркумарев

Молим ви да следвате някои важни правила за закрила на дивия свят:

  • информирайте се за защитените територии около вас и в районите, в които планирате посещения както и за ограниченията в тях;
  • не се качвайте и разхождайте по върха на скалите;
  • не вдигайте прекалено много шум
  • не трябва да се лети с дрон над зони за гнездене, колонии, места за убежище и важни зони за хранене, както и места за почивка на птиците!
  • следвайте само маркираните пътеки, където има такива;
  • не увреждайте естествената растителност.

Съгласно Закона за защитените територии на Република България са въведени специфични ограничения на човешките дейности в рамките на защитените територии. Тяхното неспазване може да има пагубен ефект върху защитените видове, които се срещат в тях.

Употребата на дрон е оправдана само при нужда от научни или природозащитни дейности, като при изпълнението на тази полети се спазват строго всички правила за безопасност на птиците и се наблюдава тяхното поведение. Извършва се от експерти, които познават видовете и имат опит с използването на дрон.

В случай, че забележите нарушения в границите на защитените територии, моля сигнализирайте на Зеления телефон на съответната РИОСВ.