Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В периода 2-4 септември край град Шабла се проведе десетото юбилейно издание на фестивала на хвърчилата. Фестивалът е посветен на опазването на редкия и емблематичен за района вид птица – червеногушата гъска и е организиран от община Шабла и Зелен образователен център.  Началото му е поставено  през далечната 2011 година от Българското дружество за защита на птиците в рамките на проект за опазване на зимуващата популация на червеногушата гъска в България.

 

 

 

 

 

Съпътстващата програма на фестивала беше доста цветна и богата – представления на детски танцови състави, музика на живо, различни работилници за деца и др. Неблагоприятните метеорологични условия не помрачиха доброто настроение на посетилите фестивала, които се насладиха още на демонстрация на артистични модели хвърчила на демонстратори от 10 държави.

Екипът на БДЗП се представи с щанд с разнообразни арт сувенири и информационни материали и разказваше на многобройните посетители за работата си за опазването на птиците и природата в страната.