Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Искате да избягате за малко от големия град! Искате да прекарате повече време сред природата! Искате да научите повече за природата! Искате да „рестартирате“ живота си, да срещнете нови приятели, да поживеете на различно място и още, и още нови приключения.

Споделяме с вас откъс от разказа на доброволка от България, на която приключва шестмесечния стаж във Велики Лел, Словакия. Природозащитната организация BROZ, която организира стажантската програма вече търси нови доброволци.

„Мястото на проекта ми е малка ферма, намираща се на няколко десетки крачки от река Дунав. Тук в разгара на лятото, около 6 часа всяка сутрин пространството се огласява не само от птиците и магаретата, но и от говора на работниците, движението на тракторите, косачките, строителните машини. Всичко е още на етап на изграждане и развитие и предстои още много работа. Най-близкото село се казва Велки Лел и е от онези села, в които за да ти докарат хляб в магазина, трябва да си го поръчал от предния ден. Всички се познават и са свързани помежду си, а пристигането на чужденци не остава незабелязано“.

И продължава с истории, които те карат бързо да попълниш необходимите документи и да започнеш да събираш раницата – „Голяма част от живота ми тук протича на малък дунавски остров, намиращ се на пет минути от фермата остров (https://www.ekofarma.sk/en). Островът се управлява като територия за опазване на важни за биоразнообразието местообитания. Словашката неправителствена организация BROZ се старае да осигури това, чрез поддържане на традиционни за района стопански дейности. Пример е пашата на животни по островните поляни. През лятото, освен от дивите животни, островът се обитава от крави, кози, овце и коне. Около животните винаги има работа и покрай тях постоянно нещо се случва. Не е възможно човек да скучае. Научих се да доя кози и крави, да помагам в работата с конете и овцете, научих се да правя сирене. Все неща, с които животът ми в София не ме беше срещал“. 

  • Целият разказ ще намерите като прикачен файл. А, ако сме събудили любопитството ви, ето какво трябва още да знаете и да направите:  Всички разходи се покриват от организаторите BROZ  Словакия.
  • Срокът за кандидатстване е до края на февруари, а стажантската програма стартира на 1 май 2020 г.
  • Стажът е за младежи на възраст 18-30 години.