Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Много видове птици, известни досега като широкоразпространени като гургулицата, снежната сова, тъпоклюната кайра  и папагалът Жако, са изложени на все по-голям риск от изчезване.  Основните фактори за това са причинени от човека – промените в климата, бракониерството и прекомерният риболов. Но най-големият двигател за изчезването на птиците в световен мащаб е селското стопанство – неговата интензификация и разрушаването на местообитания. Такива са тревожните заключения в последния доклад на BirdLife International за състоянието на птиците по света за 2018 г.

Докладът представлява глобална оценка, която използва видовете птици за измерване на здравето на нашите екосистеми като цяло. След пет години работа докладът показва, че много от видовете птици по света – над 11 000, са в неблагоприятно положение. Поне при 40% от тях има спад в популацията, като един от осем вида е световно застрашен от изчезване.

Продължаващото влошаване в популациите на птиците е тревожен знак за здравето на нашата планета. Птиците осигуряват огромно разнообразие от екосистемни услуги, като контролиране на популациите от насекоми – вредители и разпръскване на семена на растения. Лешоядите – една от най-застрашените групи птици в света, осигуряват незаменими санитарни услуги като почистват от умрели животни и по този начин предотвратяват разпространението на зарази.

Тенденциите в популацията на птиците често рефлектират върху тези на други видове и са силен отговор на промените в климата. Като едни от най-изучаваните представители на живата природа, те играят ролята на „канарчето в мината“ и чрез тях може да се установят по-широко мащабни промени в околната среда.

Докладът за състоянието на птиците по света се лансира на срещата на високо равнище на BirdLife за миграционните пътища в Абу Даби, ОАЕ, която се провежда от 23 до 26 април. Срещата обединява ключови учени, природозащитници, донори и влиятелни личности от целия свят, за да обсъдят най-добрите начини за справяне със заплахите, водещи до спад в популациите на мигриращите птици.
Пълният доклад може да намерите тук: www.datazone.birdlife.org/sowb