Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

България е сред страните в Европа с най-запазена природа. Близо 34% от територията ѝ попада в екологичната мрежа Натура 2000. По богатство на птиците, които се срещат на територията ѝ, страната ни се нарежда на второ място в Европа след Испания. България заема едва 1% от територията на Стария континент, но тук се срещат над 400 вида птици, или 76% от европейската орнитофауна. Въпреки това, природата ни е белязана от черна хроника на изчезващи и изчезнали видове. Сред тях са и орлите – властелини на небето – често срещани у нас допреди 60-70 години. Днес малцина българи са виждали орел на живо в природата.

Въпреки законодателството, забраняващо и криминализиращо посегателството над грабливи птици, много от тях, включени в Червената книга на Република България, продължават да бъдат обект на бракониерство, а местата, където живеят, се унищожават.

© Николай Петков/Да има орли

Защо изчезват орлите?

Орлите не загиват само от бракониерски куршуми. Някои видове орли, дарени с почти човешко дълголетие, стават и косвени жертви – загиват от късо съединение при кацане върху необезопасени електрически стълбове, умират от отровни примамки, незаконно поставени срещу вълци или скитащи кучета, или изчезват, защото унищожаваме местообитанията им.

Трябва да ги спасим

Искаме властелините на небето да продължат да живеят и в бъдещето ни. Тяхното присъствие е признак на запазена природа и здравословна околна среда, от която се нуждаем и ние, хората. Те са национално природно богатство, което си струва да пазим и умножаваме. А за да го опазим, трябва повече хора да знаят за него.

© Николай Петков/Да има орли
© Николай Петков

27 юни – Ден на орела

В този специален ден в годината, посветен на орлите, нека си напомняме за тяхната незаменима роля в природата.

© Николай Петков