Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Документи

Основни документи

БДЗП Етичен кодекс 2018

Устав на БДЗП

Политика за екологична устойчивост и екологосъобразни обществени поръчки

Политика за прекъсване на членството
Правила за работа на УС на БДЗП

Документи Управителен съвет

2023

Протокол – 25.02.2023

Протокол – 13.05.2023

Протокол – 26.08.2023

Протокол – 04.11.2023

2022

Протокол – 26.02.2022

Протокол – 14.5.2022

Протокол – 20.08.2022

Протокол – 26.11.2022

2021

Протокол – 6.03.2021

Протокол – 15.5.2021

Протокол – 21.08.2021

Протокол – 20.11.2021

2020

Протокол – 16.05.2020
Протокол – 29.7.2020
Протокол – 20.5.2020
Протокол – 14.4.2020

Протокол – 21.11.2020

Протокол – 26.06.2020
Протокол – 04.04.2020

Протокол – 22.08.2020

Протокол – 29.2.2020

2019

Протокол – 19.06.2019
Протокол – 28.05.2019
Протокол – 16.11.2019

2018

Протокол – 10.02.2018
Протокол – 17.11.2018
Протокол – 11.05.2018
Протокол – 19.04.2018
Протокол – 11.08.2018

2017

Протокол – 13.05.2017
Протокол – 18.03.2017
Протокол – 19.08.2017
Протокол – 25.11.2017

2016

Протокол – 10.12.2016
Протокол – 23.01.2016
Протокол – 11.06.2016
Протокол – 20.02.2016
Протокол – 27.08.2016

2015

Протокол – 11.07.2015
Протокол – 13.02.2015
Протокол – 16.05.2015
Протокол – 17.10.2015

Документи Общо събрание

Решение на УС за свикване на Общо събрание 2023

CV Емил Тодоров

Годишен отчет на БДЗП 2022 г.

CV Теодора Петрова

Годишен финансов отчет на БДЗП 2022 г.

Мотивационно Писмо – Теодора Петрова

Отчет на дейността на УС

Мотивация и програма Емил Тодоров

Предложения за промени в Устава на БДЗП 2023

Проекто-бюджет на БДЗП за 2023 г.

Протокол Общо събрание 15.10.2022 г.

Документи за Общо събрание 15.10.2022 г.

2019

Декларация до УС
Подписка – Искане за ОС
Предложения за промени
Предложение за промени
Протокол – 20.04.2019

2018

Проекто-бюджет – 2018
Протокол – 14.04.2018

2017

Доклад – 2017
Протокол – 2017

2016

Бюджет за 2016
Доклад – 23.01.2016
Протокол – 23.01.2016

2015

Протокол – 31.01.2015