Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Екип на проект Сигурен прелетен път направи първото маркиране на чевеногуши гъски в Казахстан в периода 9-18 май 2019 г. Участие в полевата експедиция в Северен Казахстан взеха Николай Петков и Михаил Илиев от БДЗП, Питър Крансуик (WWT)  и Алексей Тимошенко (АСБК) заедно с експерти от Северно Казахстанския Държавен Университет „М. Козибаев“.  Екипът успя да улови 17 червеногуши гъски, на 10 от които бяха поставени сателитни и GPS предаватели.

На общо 8 птици бяха поставени сателитни GPS предаватели  и на 2 женски птици бяха поставени GPS-GSM предаватели. Всички уловени птици бяхя маркирани и с цветни пръстени по програмата за цветно опръстеняване на Международната работна група за червеногушата гъска.

Екипът от местни експерти и доброволци, ръководен от Иван Зубан – регионален координатор на АСБК в Северен Казахстан, работи по разработването на успешен метод на ловене още от 2018 г., когато бяха уловени първите червеногуши гъски в Казахстан. Работата в значителна степен се увенча с успех, благодарение на отработения метод за улавяне от казахстанските колеги.

Дейността на целия екип беше и широко отразена в националните и местни медии на Казахстан, като репортажи бяха показани по националната телевизия Астана, Евразия 1 и  регионален канал за Северно-Казахстанския район.

В рамките на проекта „Сигурен прелетен път“ по програма LIFE се предвижда опръстеняването на  30 червеногуши гъски, които трябва да предоставят важна информация за преживяемостта на птиците по време на ежегодния прелет (пролетен и есенен), основните места на стациониране и информация за различните заплахи в местата на концентрация и продължителен престой.

Предвижда се сателитното проследяване да се комбинира с проучвания на основните места на стациониране на маркираните с предаватели гъски. Тези „наземни“ проучвания целят събиране на информация за числеността на птиците в местата „посочени“ от маркираните птици, както и данни за заплахите, които съществуват там както за птиците директно, така и за самите влажни зони.

Това сателитно проследяване е особено ценно в контекста на климатичните промени, които оказват влияние на поведението на птиците по време на миграцията и водят до промени в миграцията и затрудняват дейностите по опазването на вида наред с вече съществуващите заплахи.

Скоро маркираните птици ще могат да се проследяват на уебсайта на проекта Сигурен прелетен път.