Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Димитър Градинаров

През изминалата седмица (4-11 февруари 2022 г.) екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) посети всички гнездови находища на белоглав лешояд в българската част на Източните Родопи, за да установи броя на заетите територии и броя на мътещите двойки, както и да извърши търсене на нови територии на вида в района.

Регистрирани са общо 108 заети гнездови територии, чийто брой е с три по-малък от миналата година. Към момента 91 от установените двойки са пристъпили към мътене, а останалите все още строят гнезда. Екипът очаква в следващите месеци да се установи точният брой на двойките в района, тъй като една част от тях все още не са заели своите гнездови ниши.

Белоглав лешояд, © Добромир Добрев


© Добромир Добрев

Тази година регистрирахме и по-голям процент на двойки белоглави лешояди, пристъпили към мътене, в сравнение с миналата година, което се надяваме да доведе и до по-висок гнездови успех през настоящия сезон. През последните години екипът установи, че размножителният сезон на вида нетипично започва още в средата, а дори и в началото на януари, поради необичайно топлото време. През настоящия сезон тази тенденция е потвърдена отново.

В рамките на мониторинговата схема бяха установени и гнездата на част от общо над 40-те маркирани белоглави лешояди, част от които носят и GPS предаватели. Очакваме информация за числеността на вида и от колегите от съседна Гърция, където в момента тече преброяването. Така ще се обобщят данните за целия трансграничен район на Родопите (България и Гърция), който приютява втората най-многочислена субпопулация на вида на Балканите след тази в република Сърбия. През изминалата година тук бяха установени общо 117 двойки.

Белоглав лешояд, © Добромир Добрев


© Добромир Добрев

През предстоящите месеци ще бъде установен броят на успешно загнездилите и неуспешни двойки, както и числеността на излюпените малки белоглави лешояди в Източни Родопи от двете страни на границата.

Преди малко повече от 30 години белоглавият лешояд бе на ръба на оцеляването в България. През 2021 г. общо 111 двойки от застрашения в страната вид бяха установени по долината на река Арда в България.

Дейностите по мониторинг, изследване и опазване на белоглавия и черния лешояд в Родопите се изпълняват с финансовата подкрепа на Фондация „По-диви Родопи“ и Rewilding Europe. Екипът на БДЗП изказва благодарност и на ДУ „Студен кладенец“ за оказаната логистична подкрепа при мониторинга на вида в ЗЗ „Студен кладенец“.

© Добромир Добрев


© Добромир Добрев