Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

116 организации, сред които и БДЗП, изпратиха писмо до Урсула фон дер Лайен в подкрепа на Европейската зелена сделка и против ограничаването на природозащитните изисквания в Общата селскостопанска политика.

Прилагаме пълния текст на писмото по-долу:

Уважаема госпожо Президент на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен,

Ние, долуподписаните организации, ви призоваваме да гарантирате правилно прилагане на целите на Зелената сделка и да поддържате силна амбицията, която демонстрирахте на европейските граждани в началото на вашия мандат. Призоваваме ви по-конкретно да отхвърлите всички допълнителни молби за дерогации на природозащитните изисквания, предвидени в регламентите на Общата селскостопанска политика (2021/2025), каквито бяха направени през 2022 и 2023 г.

Аргументите, използвани от земеделските лобисти и политическите им съюзници, за да атакуват Европейската зелена сделка и да изискат допълнително орязване на вече твърде орязаните територии, заделени за природата в европейските земеделски земи, не издържат на проверка:

  • Първо, продоволствената сигурност на Европейския съюз не е застрашена от войната в Украйна. Съюзът продължава да е нетен износител на пшеница, млечни и месни продукти.
  • Второ, интензифицираното производство в ЕС не е ефективен начин за борба с глада в страните от Юга. Както знаем, гладът е не толкова проблем на наличие, колкото на достъп до храна.
  • И трето, наративът за заместване на продоволствената сигурност с природозащитата противоречи на широкия научен консенсус. Докладите на ООН на Конференцията по биоразнообразие на ООН в Монреал и различни обжалвания от научната общност подчертават значението на запазената околна среда за гарантиране на прехраната.

В Потсдамското споразумение водещи учени от ЕС предупредиха, че „усилията да се откажем от целите за устойчивост на стратегията от фермата до трапезата (включително намаляване на емисиите на парникови газове, намаляването на употребата на азотни торове и пестициди и защитата на необработваните площи в полза на биоразнообразието) не ни предпазват от настоящата криза, а по-скоро я влошават и ще я направят хронична.“

В съответствие със стратегиите на Зелената сделка „От фермата до трапезата“ и стратегията за биоразнообразието учените препоръчват намаляване на домашните животни и съответно храната за тях (почти две трети от зърнените храни в ЕС в момента се използват за това) и увеличаване на зърнените култури, произвеждани за трапезата. В същото време целите за увеличаване на структурите за подсилване на биоразнообразието в европейското селско стопанство трябва да бъдат упорито следвани.

За жалост дерогациите на ЕС, които позволяват интензивното култивиране на угар, имат противоположния ефект, както показва един скорошен анализ, представен от неправителствените организации: екологичните фокус зони, отделени за биоразнообразието, са орязани средно с 40% в 21 страни членки на ЕС, главно за култивиране на храна за домашните животни, включително при употреба на пестициди и торове.

Дерогациите от 2023 г. забраняват отглеждането на фураж. Въпреки това опрашителите, птиците на земеделските земи и други полезни организми, също като почвите и климата, а от там и фермерите и устойчивостта на земеделието са силно повлияни. Приносът на такива мерки към продоволствевната сигурност от друга страна, е минимална – има много по-ефективни от тях.

Като президент на Европейската комисия вие положихте началото на вероятно най-важния европейски проект на века: Зелената сделка. В лицето на заплахите от кризите в климата и биоразнообразието трябва да се борим за дръзко и амбициозно прилагане на Сделката, което да възнагради адекватно природозащитните усилия на фермерите и да даде на европейските граждани сигурност и увереност в бъдещето.

Имате подкрепата на гражданското общество в това начинание и особено подкрепата на подписалите това писмо!

Силно разтревожени сме, че понастоящем най-голямата политическа група в Европейския парламент призовава в своята така наречена „Земеделска сделка“ за продължаващо отлагане на мерките за защита на природата в ОСП и даже фундаментално отрича ключови елементи от Зелената сделка за възстановяване на природата и биоразнообразието.

Да се поддадем на това късогледо искане ще е историческа грешка!

Нека вместо това заедно да напомним на Европейската народна партия какви ключови ѝ ценности изложи тя през декември 2020 г. в своята публикация, озаглавена „Бъдещето на християн-демокрацията“. Наред с другото, там се заявява, че „не можем да продължим да използваме даровете на земята, както в миналото“, при положение че „екологичната криза заплашва това, което прави светът ни обитаем“ и че „човекът не притежава природата, той я наследява и трябва да предаде чудесата ѝ на следващото поколение и да се бори да остави след себе си свят, който поддържа живота.“

И по-важно, за да постигнем тези цели, ЕНП призовава за „решения, базирани на фактите и науката“. Затова е от ключово значение да се подертае, че водещи европейски учени са категорични: осигуряването на устойчиво бъдеще за европейските фермери и продоволствената сигурност изисква ОСП да следва целите на „От фермата до трапезата“ и стратегията за биоразнообразието и да обвърже екологичната промяна със справедливо бъдеще за фермерите.

Политическият натиск, който оказват противниците на Зелената сделка, може да е силен, но аргументите им не са. Предвид историческите предизвикателства, които ни поставят кризите в климата и биоразнообразието, наша най-дълбока отговорност към настоящото и бъдещите поколения е да взимаме решенията си така, че да разрешим тези кризи. Стратегиите на Европейската зелена сделка трябва да останат водещи принципи в европейската политика.

С уважение,

116 природозащитни, научни и социални организации, сред които и фермери, синдикати и деноминации от цяла Европа

Текстът на писмото на английски прочетете тук.