Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През месец май екип на БДЗП извърши първите проучвания на електропроводи в района на Бургаските езера. Колегите ни обходиха приблизително 135 км линии за средно напрежение (20 кВ), за да изследват смъртността на птиците от токов удар при кацане върху необезопасени стълбове и сблъсък с въздушните проводници. Целта на проучването е установяване на най-приоритетните за обезопасяване участъци в предстоящите дейности на проекта.

Общият брой на установените жертвите за месец май е 18 индивида, като най-масовият вид е белият щъркел с 11 броя. Сред другите загинали птици има още: 3 обикновени ветрушки, 1 сврака, 1 горска ушата сова, 1 жълтокрака чайка и 1 полска чучулига. При повечето от тях причина за смъртта е токов удар, единствено чучулигата и чайката са жертви на сблъсък.

   

Дейността е част от проекта „Безопасна мрежа за Бургаските езера“ (LIFE20 NAT/BG/001234), изпълняван в партньорство от БДЗП и Електроразпределение Юг.