Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Екип на БДЗП проведе мониторинг на 40-те моделно избрани територии, заети от двойки на малки кресливи орли. За тридесет от наблюдаваните гнезда установихме, че са активни. В останалите 10 територии двойките са регистрирани в територията, но не обитават старите си гнезда, като най-вероятно са се преместили или не са пристъпили към размножаване.

От известните 30 активни гнезда, мътене регистрирахме при 21 двойки. Излетелите малки са 15, което прави среден гнездови успех от 0,71 малки на мътеща двойка. При шест двойки регистрирахме изоставяне на яйцата, като в единия случай това е поради безпокойство от страна на дейности, свързани с профилактика на високоволтова електропреносна мрежа. Останалите 5 двойки изоставиха мътилата си поради неизвестни причини.

В две гнезда – в защитени зони „Сакар“ и „Дервентски възвишения“ бяха поставени фотокапани за заснемане биологията и екологията на вида. Продължава събирането и определянето на хранителните остатъци от активните гнезда. През зимния период ще се проверят двойките, преместили своите гнезда за евентуално откриване на новите.

Мониторингът се провежда в рамките на проект „Горите на орела“.