Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Гръцкото орнитологично дружество/BirdLife Гърция в партньорство с Българското дружество за защита на птиците/BirdLife България са сред последните получатели на безвъзмездна помощ от Disney Conservation Fund, за дългогодишната им работа за опазване на балканската популация на единствения далечен мигрант сред европейските видове лешояди – египетският лешояд!

Двугодишният проект, озаглавен „101 лешояда” има за цел да продължи дългосрочните усилия за опазване на египетския лешояд на Балканите, които включват:

  • мониторинг на тенденциите в популацията на египетските лешояди;
  • смекчаване на най-сериозните заплахи за вида на полуострова – отравяне, токов удар и сблъсък с проводниците;
  • гарантиране, че наличието на храна не е ограничаващ фактор;
  • изпълнение на програма за екологично образование
  • увеличаване на местните мрежи от заинтересовани страни срещу отровите в дивата природа и достигане до обществеността за насърчаване на положително отношение към лешоядите.
2 Egyptian_vulture_Dimitris_Vavylis

© D.Vavylis/HOS

Популацията на египетския лешояд на Балканите, последната останала в Източна Европа, е ясен пример за тази тенденция, след като е претърпяла драматичен спад от над 80% през последните 30 години. Проектът „101 лешояда”, в синергия с настоящия проект „Нова надежда за египетския лешояд”, ще допринесе за продължаващите усилия за връщане на египетския лешояд от ръба на изчезването на Балканите и осигуряване на стабилна и устойчива популация.

От 1995 г. Disney Conservation Fund подкрепя местни усилия по целия свят, насочени към опазване на дивата природа, с повече от 100 милиона долара.