Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През последния месец нашите полеви експерти установиха  множество пеликани, загинали при сблъсък с въздушни проводници от електропреносната и електроразпределителната мрежа. Жертвите включват 15 птици от вида розов пеликан и 2 – от застрашения къдроглав пеликан. Всички птици са установени на територията на Специално защитена зона „Комплекс Мандра-Пода”. Зоната е от изключителна важност и за двата вида пеликани по време на прелет, когато във водите на комплекса се хранят десетки хиляди пеликани. За съжаление района  е „обграден” от всички страни с рискови за птиците електропроводи. „Мрежата” от въздушни проводници се превръща в трудно преодолима и много опасна бариера, преграждаща най-преките пътища между местата за хранене и почивка за птиците. Най-чести жертви стават тежките и слабо маневрени пеликани. Силният вятър последните няколко седмици допълнително увеличава риска от сблъсък и води до повишена смъртност.

През годините събирахме информация за стотици случаи на загинали птици в района от десетки различни видове. Най-многочислени са розовите пеликани и немите лебеди, но списъка включва още различни  видове чапли, патици, чайки, както и застрашени видове като къдроглавия пеликан и червеногушата гъска. Опасните електропроводи заемат площи от десетки километри, обхващащи всички влажни зони около Бургас.

БДЗП работи от много години по проблема, като част от рисковите за пеликаните електропроводи са вече обезопасени чрез поставяне на диветори – устройства, поставени на жиците, които привличат от далеч вниманието на птиците и намаляват случаите на  сблъсъци. Сегашното проучване за влиянието на рисковите електропрводи се осъществява в рамките на проект  „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморкият прелетен път” (LIFE 18 NAT/NL/000716). Част от дейностите на проекта включват изследване на смъртността на пеликаните при сблъсък с въздушните проводници и последяващо обезопасяване на най-рисковите участъци.