Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Преди 30 години на този ден (3-ти юни, 1988 г.) се ражда Българското дружество за защита на птиците. Една идея се облича в реалност. Мисията – да опази дивите птици и техните местообитания. Да защитава правото на съществуване на дивата природа, като по този начин допринася и за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.

Благодарим на всички вас, които дадохте и продължавате да давате част от себе си, за да се случва това, на нашите членове и поддръжници, на всички, които ни подкрепят и вярват в нас!
Пожелаваме си и още по-голяма подкрепа и успехи за българската природа!
Всичко започна с любовта към птиците. А техният полет закриля цялата природа.

БДЗП е най-старата природозащитна организация в България, регистрирана на 3 юни 1988 г. Част е от BirdLife International – световна природозащитна организация, основана през 1922 г., която представлява мрежа от партньорски организации в над 100 страни по света с над 2,6 млн. членове и 10 млн. поддръжници. Работата на БДЗП е получавала множество национални и международни признания през годините, сред които престижните награди „Натура 2000“ и наградите „LIFE“ на Европейската комисия.