Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

2020 г. е изключително успешна за къдроглавите пеликани, гнездящи в Природен парк „Персина“ за пета поредна година. Този сезон там загнездиха 30 двойки къдроглави пеликани, които отгледаха 40 малки, което е нов рекорд за района.

 

В новосформираната гнездова колония на вида върху наколната дървена платформа в Мъртво блато 8 двойки успяха да отгледат общо 6 малки. Успешен бе сезонът и за колонията в блатото Песчина, където 22 двойки отгледаха 34 малки. Малките пеликанчета отлетяха в края на месец юли, но все още се придържат в близост до платформите в двете блата на остров Персин.

 

Интересен факт е, че блатата на остров Персин привлякоха и над двеста розови пеликани, които използваха наколните дървени платформи само като място за почивка и нощувка.

 

През 2016 г. за пръв път от 60 години насам бе сформирана нова гнездова колония на къдроглавя пеликан в България – в блатото Песчина, като дотогава единственото място, където видът се разможаваше успешно у нас, бе езерото Сребърна. През 2020 г. бе сформирана още една нова колония в Мъртво блато, отново на остров Персин, с което гнездовищата на този застрашен вид в страната станаха три. Двете блата са част от Поддържан резерват „Персински блата“, намиращ се на острова, в обсега на който са включени още Старото блато и Дульова бара.

 

Грижата за гнездовите колонии в Природен парк „Персина“ включва дейности по редовен мониторинг, а също и поддържане на наколните дървени платформи в добро състояние, така че да осигуряват сигурно и безопасно място, на което пеликаните да могат да отглеждат своите малки, година след година. От първостепенна важност е и поддържането на водния режим на влажната зона на остров Персин, която беше възстановена през 2008 г. Наличието на вода  в блатата  е ключов фактор за редица водоплаващи птици, обитаващи острова.

 

И тази зима, много преди началото на размножителния сезон, доброволци от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и служители на Природен парк „Персина“, изградиха нова наколна дървена платформа  в блатото Песчина с обща площ 62 кв.м. на място на старата такава. Беше окосено и събрано достатъчно количество тръстика, с която да  се покрият  и трите платформи за гнездене на пеликаните на остров Персин.

 

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма Life на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.