Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В 497 локации в страната бяха преброени 4627 врабчета по време на четвъртото издание на кампанията „Ние броим врабчетата“ на Българско дружеството за защита на птиците, което се проведе на 16 май.

За втора поредна година едва 80 от 497 места, на които е проведено преброяването, са в София. В първите две издания на „Ние броим врабчетата“ болшинството от участниците бяха от столицата. И тази година врабчета са броени в много повече на брой малки и по-големи населени места в цялата страна.

Друг нов момент е, че повечето от тези локации, посочени от доброволците, включили се в преброяването, са „къща с двор“. Това са 181 места от общо 497. Следващите най-често посещавани места за проследяване числеността на врабчетата в страната са междублоковите пространства, паркове с дървета, тихи улици и поляни с храсти.

Очертава се това да са и най-предпочитаните места за живеене и за гнездене на врабчетата в страната, защото в последните три издания на кампанията, това са локациите с най-много наблюдавани врабчета и почти без нулеви резултати от тях, т.е. наблюдавани са най-често домашно или полско врабче или двете заедно.

Запазва се тенденцията най-голям дял от всички регистрирани птици да се пада на домашното врабче – 75% или общо 3499 домашни врабчета. Следвани от полското врабче, което е с 3% повече от миналата година или 21 на сто спрямо всички преброени птици или 999 полски врабчетата. Интересен е фактът, че със всяка изминала година броят на наблюдаваните полски врабчета намалява. При третият вид – испанското врабче има закономерност в числеността му, отчитана от доброволците, взели участие в кампанията „Ние броим врабчетата“. Вече три години делът му спрямо общия регистриран брой врабчета е около 3%. Разбира се, това има своето обяснение, защото испанското врабче не е така широко разпространено, както другите два вида.

В събота броене на врабчета е проведено в 497 локации, което е с 79 места повече в сравнение с миналата година, когато доброволци са излезли в 418 места. Всяка година тази цифра варира, но е радостен факта, че точките за броене на врабчета се увеличават и то от различни населени места в цялата страна.

За съжаление не е малък броя на локациите, в които не е наблюдавано нито едно врабче – това са 138 от 497 места или 27%. През миналата година врабчета не са установени в 33 на сто от местата, в които е проведено преброяването, а година по-рано в 21% от общия брой. Тази силна вариация в цифрите се дължи на различни фактори.

В тазгодишната кампания „Ние броим врабчетата“ към „ветераните“ врабчебройци се присъединиха нови 413 човека, но за съжаление не всички от тях са подали данни за врабчетата в деня на преброяването им.

Българско дружество за защита на птиците благодари на всички участници в кампанията „Ние броим врабчетата“.