Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През април наш екип постави камери за онлайн видео наблюдение на две щъркелови гнезда в селата Ярлово и Драгушиново. През това време се случиха много интересни, а някои и тревожни събития, които вълнуваха стотици хиляди хора не само от България, но и от чужбина.

Опасностите и проблемите, които сполетяха щъркелите пред очите ни, доказаха нагледно с какви заплахи се сблъскват тези птици, повечето от които причинени от човека. Камерите изпълниха една от най-съществените си цели – да дадат гласност на тези проблеми и да направят хората съпричастни.

През април мъжката птица от гнездото в Ярлово (Ростислав) загина. Вероятната причина за смъртта му е отравяне. Неговата партньорка (Снежи) вече бе снесла яйца, които се наложи да бъдат взети и излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора. През юни малките успешно бяха поставени в приемни семейства – в други гнезда на щъркели в село Драгушиново. През май Снежи намери нов партньор (Вихрен), но двамата не успяха тази година да отгледат поколение. В средата на юни новата мъжка птица бе сполетяна от друга опасност – около крака му се бе заплела корда. Няколко седмици следяхме отблизо състоянието на птицата, която продължаваше да лети уверено и да се храни. Вярваме, че вече е в добро здраве и ще успее да издържи дългия миграционен път. Надяваме се да видим двойката отново напролет!

Семейството щъркели от село Драгушиново и тази година успя успешно да отгледа поколение. Макар най-малкото щъркелче да загина, останалите три израснаха пред очите ни и направиха първия си полет.

И двете гнезда вече са празни, затова спираме онлайн видео наблюдението и пожелаваме и на двете семейства успешен и безопасен полет до Африка!

През юни стартирахме излъчването и от гнездилка на чухал. Четири малки пухени топки пораснаха и едно по едно напуснаха гнездото. Гнездиката е разположена  в близост до Природозащитния ни център „Пода“. Двете камери в нея имаха за цел, освен да ни свържат с живота на тази потайни птици, но и да бъдат събрани нови научни данни за поведението на вида, необходими при планирането на дейности за неговото опазване. Гнездилката вече е празна и излъчването от нея също ще бъде спряно.

Камерите в YouTube канала на БДЗП акумулираха над милион и двеста преглеждания, като е имало дни с над 22 000 индивидуални посетители! Благодарим ви за интереса и съпричастността към живота на птиците! През пролетта очаквайте информация за камерите и гнездата, в които ще бъдат сложени. Извиняваме се за техническите проблеми и честите прекъсвания на камерите и благодарим за търпението!

Единствената камера, която все още остава активна и излъчва на живо, е тази от диво гнездо на семейство египетски лешояди близо до Провадия. Малкото на световно застрашения вид все още не е напуснало нишата и продължава да бъде обгрижвано от своите родители. Наблюдавайте го на живо на сайта на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“: www.LifeNeophron.eu  

Монтирането на двете камери в гнезда на щъркели е част от мерките за опазване на белия щъркел по проект „Живот за птиците“, изпълняван от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в партньорство с Българското дружество за защита на птиците.

Онлайн наблюдението на гнездилка на чухали се извършва в сътрудничество с Националния природонаучен музей – БАН и Global Owl Project (GLOW). Закупуването на техническите средства за наблюдение и документиране стана възможно, благодарение на дарителската програма за опазване на природното и културно наследство на Форд Мото-Пфое .