Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Едва две седмици след като приключихме работата по платформите за пеликани на остров Персин, те вече са заети от къдроглави пеликани.

В момента има около 50 възрастни птици на платформите на блатата на остров Персин. Пеликаните активно строят гнезда и копулират, което означава че за 5-та поредна година ще заемат нашите платформи. Новоизградената платформа в блатото Песчина също е заета, което означава, че сме им осигурили комфортен дом.

Присъствието на птиците установихме по време на мониторинг на блатата на остров Персин, който проведохме на 17 и 18 февруари. На 18 февруари, паралелно с мониторинга, беше проведена и инспекция с експерти от РИОСВ – Плевен, които направиха протокол, с който беше одобрена работата ни по пеликановите платформи.

Дейностите се извършват в рамките на LIFE проекта „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716) с участието на служители и доброволци на БДЗП, ДПП „Персина“ и WWF България и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.