Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Над 5000 големи белочели гъски бяха наблюдавани в района на Свищов. Екипът извършил преброяването смята, че е твърде вероятно числеността им да е значително занижена, поради мъгливото време и лошата видимост. С това наблюдение започна първия за сезона мониторинг на зимуващите диви гъски в страната.

Няколко екипа на Българско дружество за защита на птиците стартираха ежегодното преброяване в зимовищата на дивите гъски у нас през уикенда. Три са основните региони, в който се събира информация за гъските и за видовия състав и числеността на други видове птици, срещащи се там. Следи се и за установяване на заплахи за биологичното разнообразие по места. Районите, който се посещават са Приморска Добруджа, Бургаски влажни зони и Свищовско-Беленската низина.

Екипът, работил по Черноморското крайбрежие, за пореден път е наблюдавал в Атанасовско езеро екзотичното розово фламинго  – 134 екземпляра. През последните години солената лагуна се посещава често от дългокраките птици, намираща любимата си храна в нея. Поради необичайно топлото за сезона време в Бургаските влажни зони не са наблюдавани гъски. По време на мониторинга на Атанасовско езеро са видени значителни струпвания на няколко други вида водолюбиви птици – патици, лебеди, бели ангъчи и саблеклюни.

Третият екип, посетил крайбрежните влажни зони – Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс също не са имали късмета да наблюдават зимуващи гъски у нас. Но първите зимни гости от Северна Европа вече са пристигнали по нашите земи – пойни и тундрови лебеди, средни нирци, черногуши гмуркачи и много други. В Приморска Добруджа са видени общо 65 вида птици.

Мониторингът на зимуващите гъски се извършва в рамките на проект Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“, който е подпомогнат от програма LIFE на ЕС и се осъществява по целия миграционен път на вида. Участниците в наблюденията се надяват, че с предстоящото застудяване, предвиждано от метеоролозите, ще дойдат и първите за сезона червеногуши гъски в страната.