Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Общо 62 малки белоглави лешоядчета излетяха в Източните Родопи – 30 от района на Маджарово и 32 от района на язовир „Студен кладенец“ тази година. През 2018 г. малките са повече в сравнение с предходната, когато гнездата напуснаха общо 51 лешоядчета. Това е равносметката от редовния мониторинг на белоглав лешояд, направен от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) през юли. И този сезон се запазва положителната тенденцията за ръст в популацията на вида, след като в началото на размножителния сезон тази година бяха регистрирани 94 заети гнезда.

Малките лешоядчета се излюпват в края на март и началото на април. Близо четири месеца родителите оказват непрестанни грижи за тях. Толкова време е необходимо докато потомството порасне достатъчно, за да започне първите летателни опити. В средата на лятото малките лешоядчета вече тежат около 7 – 8 кг., а понякога и повече.

Първото излетяло малко за сезона е наблюдавано в района на Студен кладенец още в средата на месец юли, но част от малките ще излетят по-късно – през август. Първите уроци са най-трудни, защото те са все още неопитни. Затова докато придобият достатъчно опит родителите им са непрекъснато до тях. През първите седмици младите птици не се отдалечават много от гнездата и не изминават големи разстояния. Те усъвършенстват летенето и се научават как умело да използват крилете си, за да улавят въздушните течения. Това  е периодът, в който може да се види не дотам типично поведение за лешоядите, които обикновено сме свикнали да гледаме реещи се в небето.

Малките често може да се окажат на земята в резултат на неуспешно завършил полет и се налага да се катерят пеш до висока скала или друго удобно за излитане място. В този момент младите лешояди са и най-уязвими, затова от 2017 г. насам се осигурява наблюдение и охрана на повечето от гнездовите колонии в Източни Родопи. Тази дейност цели оказване на помощ на бедстващи лешоядчета, изпаднали в подобна ситуация.

В рамките на проекта LIFE Vultures в началото на лятото на две млади птици бяха поставени сателитни предаватели, което позволява да следим първите им стъпки на живо и в реално време. Едното маркирано лешоядче е от скали в района на Маджарово, а другото от Студен кладенец, където до този момент не са маркирани млади лешояди с предаватели. До момента са маркирани общо 8 млади птици с предаватели, от които 5 за съжаление загинаха. Едно маркирано през 2016 г. е все още живо и се намира в Турция към момента, а тазгодишните две птици все още не са напуснали гнездата.

Ето тук може да си припомим какво да направим, ако попаднем на ранен или бедстващ белоглав лешояд през следващите критични седмици.

Тази важна природозащитна дейност се осъществява рамките на проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците. Проектът е финансиран по програмата LIFE на ЕК.