Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 27 април доброволци от общо 465 локации в цялата страна се включиха в осмото издание на кампанията „Ние броим врабчетата“ на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).  Общият брой на преброените врабчета от трите вида – домашно, полско и испанско, е 6240. От тях най-многобройно е домашното врабче – 5178 броя (83% от трите вида), полските са 958 (15%), а испанското врабче по традиция е с най-малка численост – 104 (2%). Процентното съотношение между различните видове врабчета е – 83% : 15% : 2%.

Резултатите, които врабчебройците са записали са между 0 и 203. Средният брой за локация е 13 екземпляра, а най-многобройният запис – 203 птици, е отчетен в Асеновград. Другите райони, в които са преброени най-много врабчета са София (200), и Варна (155).

Локациите, в които не са наблюдавани никакви врабчета са 16%, като този процент е по-висок от този през 2023 г. – 13% и през 2022 г. – 9%. Това е един от важните показатели, който показва какви местообитания отблъскват врабчетата и съответно какви са заплахите, водещи до намаляването им.

По традиция най-много птици са регистрирани в дворове на къщи (39%), следват междублоковите пространства (27%), парковете (12%), градски площади (6%) и тихите улици (4%).

Тези данни потвърждават за пореден път значението на зелените площи както в дворовете на къщи, така и в междублоковите пространства като важна среда за биоразнообразието в градовете, което от своя страна е показател и за благосъстоянието на хората.

Тази година БДЗП предприе по-различен подход, за да привлече вниманието на обществото към тези любими и добре познати, но все по-рядко срещани птици. Доброволци на Дружеството поставиха на ключови места в столицата билбордове за врабчета с призив  да се  явят в деня на преброяването. В инициативата се включи и актрисата Йоанна Темелкова.

БДЗП изказва благодарност на всички участници в кампанията, партньори и медии.