Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тази пролет в Източните Родопи се излюпиха общо 72 белоглави лешоядчета.  Екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) посети всички гнездови колонии на вида в Родопите и провери исторически и потенциални находища. И тази година се запазва положителната тенденция за ръст в популацията на белоглавия лешояд.

Със седем повече са излюпените малки лешояди през тази година в сравнение с миналата, когато експертите установиха 65 излюпени малки. „В момента има и още три двойки, които са замътили повторно и очакваме да разберем, дали ще се размножат успешно и така да достигнем 75 излюпени малки тази година“ споделя Добромир Добрев от БДЗП. „Оттук насетне настъпва важен момент за малките, свързан с осигуряването на достатъчно качествена храна за тях, за да могат след малко повече от два месеца да напуснат успешно своите гнезда“, допълва той. Тогава експертите ще посетят всички колонии и ще стане ясен броят на успешно излетелите малки.  По време на редовния мониторинг по долината на река Арда през март тази година бяха преброени 95 двойки от застрашения вид. Сега преброяващите са открили още една двойка, чието гнездо е останало скрито при предишния мониторинг. Така общият брой на заетите гнезда от белоглави лешояди става 96 за българската част на Източни Родопи.

Лешоядите са постоянен и скитащ вид. Mладите птици скитат до около петата година, когато достигат зрялост. През това време могат да извършат придвижвания на големи разстояния от местата на излюпване. Това са критични моменти от живота на птиците, когато близо 70% от тях умират в тази ранна фаза на живота си.

Видът е бил многоброен в България до началото на 20-и век, след което започва да изчезва. През 1978 г. в района на Студен кладенец, Източните Родопи, е намерена само една размножаваща се двойка. Популацията на белоглавия лешояд в Източните Родопи се увеличава от около 10 двойки през 1990-те до 70 през 2014 г. Въпреки положителната тенденция, бъдещето на вида е несигурно и нестабилно и са необходими повече усилия за опазването му и проследяване на неговата численост.

В момента тече петгодишен LIFE проект „Опазване на черния и белоглавия лешояд в Родопите“,  разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците, WWF Гърция, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да възстанови и разшири популациите на белоглавия лешояд и да се върне черния лешояд в тази част на Балканите.