Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Белоглав лешояд с малко, © Волен Аркумарев

Тaзи прoлeт в бългaрcкaтa чacт нa Изтoчнитe Рoдoпи ce излюпихa oбщo 72 бeлoглaви лeшoядчeтa. Тoвa уcтaнoви eкип нa Бългaрcкo дружecтвo зa зaщитa нa птицитe (БДЗП) пo врeмe нa мoнитoрингa нa гнeздoвитe кoлoнии нa видa в Изтoчнитe Рoдoпи, който ежегодно oтчитa гнeздoвия уcпeх.

Миналата година са преброени приблизително същата бройка – 73 малки, като от екипа уточняват, че една двойка лешояди все още мъти. През последните пет години се наблюдава ръст в броя на излюпените и успешно отгледани белоглави лешоядчета. За сравнение едва няколко години по-рано, през 2016 г. са излюпени 51 малки.

Малките лешоядчета се излюпват в края на март и началото на април. Близо четири месеца родителите оказват непрестанни грижи за новото поколение. Толкова време е необходимо докато потомството порасне достатъчно, за да започне първите летателни опити. В средата на лятото малките лешоядчета вече съвсем не са толкова малки. Въпреки че са едва на няколко месеца, те са напълно развити и тежат колкото възрастните им родители – около 7 кг., а понякога и повече.

Лешоядите са постоянен и скитащ вид. Младите птици скитат до около петата година, когато достигат зрялост. През това време могат да извършат придвижвания на големи разстояния от местата на излюпване, като някои достигат дори до Саудитска Арабия и Йемен. Това са критични моменти от живота на птиците, които са свързани с повишена смъртност, поради многобройните заплахи, сред които използването на отровни примамки за хищници, бракониерски отстрел, смъртност от токов удар и др.

Moниторингът се осъществява в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Източните Родопи“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи и Българското дружество за защита на птиците. Проектът е финансиран по програмата LIFE на ЕК.