Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Михаил Илиев

В средата на февруари се проведе последното за сезона международно синхронизирано преброяване на зимуващите гъски по Западното Черноморие. Експертите и доброволците на проекта „Сигурен прелетен път“ посетиха най-важните влажни зони за червеногушата гъска в Румъния и България.

© Eмил Тодоров

© Eмил Тодоров

Както обикновено през последните няколко години, най-голям брой червеногуши гъски бяха преброени в Румъния – 14 611 екземпляра, съсредоточени само в два комплекса влажни зони – Дунавските езера по границата с България и островния комплекс Браила. Екипът наблюдава и над 350 000 големи белочели гъски. Сравнявайки данните от февруари 2022 г., когато в Румъния беше регистриран най-големият брой червеногуши гъски за последните 10 години, почти 24 000 екземпляра, сега броят им е почти наполовина, най-вероятно поради много топлата зима. За съжаление екипът стана свидетел на значителна ловна активност, най-вероятно поради края на ловния сезон.

© Eмил Тодоров

© Eмил Тодоров

В България числеността на червеногушите гъски е значително по-ниска от тази в Румъния – около 800 индивида, въпреки това най-висока за страната за целия есенно-зимен сезон 2022-2023 г. Гъските бяха регистрирани в трите най-важни региона за вида в България – около 600 индивида в района на Дуранкулашкото езеро, 150 индивида в района на Бургаските влажни зони и 73 индивида в района на град Белене.

© Михаил Илиев

© Михаил Илиев

Птиците пребиваваха в страната ни едва за 5-7 дни. Със затоплянето на времето в последните дни числеността им отново драстично намаля.

При голямата белочела гъска също бяха отчетени сезонни максимуми в Приморска Добруджа (около 4,500 индивида) и Бургаските влажни зони (около 5,500 индивида). В района на Свищовско-Беленската низина бяха наблюдавани над 30,000 индивида. Тук птиците са пребивавали изцяло на най-големия дунавски остров Персин, в чиито блата са нощували, а са се хранили в съседните земеделски земи. Това е рядко наблюдавано поведение – обикновено гъските в района на Белене нощуват в езерото Сухая в Румъния и прелитат ежедневно десетки километри на юг до полетата за хранене, разположени южно от град Белене.

Заради военния конфликт в Украйна през целия есенно-зимен сезон там не е провеждан мониторинг. Най-важният за зимуващите гъски регион в страната – област Херсон е анексирана от Русия и в момента там се водят боеве. Твърде вероятно е голяма част от световната популация на червеногушите гъски да е в райони на Южна Украйна и Южна Русия (област Ростов, Калмикия), но това няма как да бъде подкрепено с реални данни от теренни дейности.