Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Яна Барзова

На 2-ри декември екипи от България, Гърция, Сърбия и Северна Македония преброиха общо 849 белоглави лешояда по време на традиционното преброяване на нощувките на вида на Балканите, което се провежда от 2005 г. насам. Организатор и координатор е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Броят на белоглавите лешояди в Източните Родопи достигна 323 индивида, което е абсолютен рекорд за вида в района. За сравнение, миналата година бяха регистрирани 269 лешояда, а през 2021 г. – едва 175 птици. В преброяването се включиха екипи на БДЗП и Фондация „По-диви Родопи“. Още 26 белоглави лешояда бяха преброени в гръцката част на Родопите. Радващо е и че 17 от тях бяха установени в дефилето на река Места в Гърция, където съществуващата колония беше унищожена при масово тровене през 2012 година.

© Добромир Добрев/БДЗП

Тази година в местата за реинтродукция на вида в Стара планина и Кресна, екипи от ФПС „Зелени Балкани“„Фонд за дивата флора и фауна“,  Дружеството за защита на хищните птици, Национален парк „Централен Балкан“, Фондация Екообщност, Природен парк „Врачански Балкан“ , Природен парк „Сините камъни“ установиха общо 203 птици, което също е рекордна численост за вида по тези места.

© Христо Иванов

В Гърция са установени общо 136 белоглави лешояда, в Сърбия – 168, а в Северна Македония – 19 птици. В преброяването в чужбина се включиха общо 45 експерти и служители от 14 държавни институции и неправителствени природозащитни организации, сред които – Дружеството за опазване на биологичното разнообразие в Тракия (Гърция), Агенцията по природната среда и климатичните Промени – Гърция (АПСКП), Администрацията на префектура Еврос (Гърция), Гръцкото орнитологично дружество (Гърция), Дирекциятата по горите Ставруполи (Гърция), Администрацията на защитена територия Ипейрос – АПСКП (Гърция), Администрацията на защитена територия Амвракикос – АПСКП (Гърция), Администрацията на защитена територия лагуна Мезолонги – АПСКП (Гърция), Дирекцията по горите Янина (Гърция), Администрацията на защитена територия Тесалия – АПСКП (Гърция), неправителствената природозащитна организация АНИМА (Гърция), неправителствената природозащитна организация Ядовник (Сърбия), Природозащитното дружество Натура (Сърбия), Природозащитното сдружение Аквила (Северна Македония).

Преброяването традиционно се провежда в началото на зимата, когато започва размножителният период на лешоядите. Целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, тяхната възрастова структура, предгнездовото разпространение и да се идентифицират потенциални заплахи в местата за гнездене и почивка.

© Добромир Добрев/БДЗП

Преброяването се провежда от 2005 г. в България и Гърция като през последните 12 години данни за числеността на популацията на белоглавия лешояд в пред размножителния сезон се събират и в Сърбия и Северна Македония.

Тази дейност се изпълнява от Българско дружество за защита на птиците в сътрудничество с Фондация „По-диви Родопи“.