Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Изминалата седмица бе фокусирана върху промените в Oбщата селскостопанска политика и опазването на биологичното разнообразие. Наред със срещите на високо ниво на страните членки на ЕС в София и Пловдив, партньорите на международната природозащитна организация BirdLife International също заседаваха по най-наболелите природозащитни проблеми днес. Ариел Брунер, директорът по политики за Европа и Централна Азия, подчерта в заключителната си реч по време на международната конференция на 4 юни 2018 г.: „Това е последният ни шанс общата селскостопанска политика да се промени така, че да гарантира опазването на природата. При продължаващата тенденция на загуба на биологично разнообразие по-нататъшното отлагане на необходимите реформи ще е фатално за всички“.

Тези думи послужиха като мото на следващите дискусии на работната група по земеделие на BirdLife International, която за пръв път заседава в България, и то в много важен за бъдещата политика момент. Експертите на природозащитни организации – партньори на BIrdLife International от 20 страни членки на ЕС, сред които и БДЗП,  анализираха и дискутираха предложените на 1 юни 2018 г. от Европейската комисия промени в Общата селскостопанска политика, както и отразяването на обществените нагласи в нея, конкретно представени и аргументирани от няколко международни природозащитни организации. В заключение участниците се обединиха около мнението, че предложението на Европейската комисия в този си вид търпи значителни критики и има редица слабости, не отразява в достатъчна степен необходимостта от опазване на природата и биоразнообразието. Организациите ще насочат усилията си в следващите дебати да има по-ясни и по-категорични гаранции за това, че публичните средства в рамките на общата селскостопанска политика ще се разходват за публични блага, част от които е и самото биоразнообразие, както и че средствата, осигурени за природосъобразни земеделски практики, ще бъдат достатъчни.

Наред с общите стратегически документи, работната група обсъди и практически въпроси, важни за всички страни членки на ЕС, включително и България. Специална дискусия бе отделена на темата, свързана с интензивната употреба на препарати за растителна защита и други химикали, които в природата могат да се окажат отрови за редица животински видове. Работната група ще следи този въпрос и на следващите си заседания. Обсъдени бяха и конкретни агроекологични мерки, които съчетават земеделските практики с грижа за природата. Бяха представени агроекологичните мерки, насочени към опазване на застрашени видове птици, които са одобрени да действат у нас, както и новата горско-екологичнита мярка, разработена в рамките на проекта „Горите на орела“, изпълняван в сътрудничество между изпълнителна агенция по горите и БДЗП с финансовата подкрепа на програмата LIFE.

Участниците в работната група посетиха Бургас и солниците на Атанасовско езеро. Там пряко се запознаха с мерките, които БДЗП, Българска фондация „Биоразнообразие“ и фирма „Черноморски солници“ прилагат за природосъобразно ползване на ресурсите и опазване на птиците. Партньорството на тези организации е факт в рамките на проекта „Солта на живота“, който се осъществява също с финансовата подкрепа на програма LIFE. Като част от обиколката, работната група посети и Природозащитния център На БДЗП „Пода“, където участниците научиха за разнообразието от птици в района на Бургас и значението на езерата за тяхното опазване. В края на пътуването те бяха единодушни: „Впечатляващо е да видим, че у вас все още могат да се срещнат толкова много птици, които у нас стават все по-редки. Тревожен е фактът, че и в България те намаляват. Трябва да продължим да отстояваме позициите си за по-природосъобразна земеделска политика“.