Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Западна скална зидарка

Западна скална зидарка

Западна скална зидарка (Sitta neumayer) Описание: Дължина на тялото: 14 – 15 см. Размах на крилата: 23 – 25 смПрилича на горската зидарка, но е по-едра, с по-дълъг клюн и местообитанието ѝ е различно. Оперението отгоре е изцяло сиво. Има черна презочна ивица, която...
Горска зидарка

Горска зидарка

Горска зидарка (Sitta europaea) Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 16 – 18 смОперението отгоре е изцяло сиво. Има черна презочна ивица, която продължава до врата. Гърдите, коремът и особено страните на тялото са ръждиви. Храна и местообитания:...
Жалобен синигер

Жалобен синигер

Жалобен синигер (Poecile lugubris) Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 22 смОперението е подобно на това на матовоглавия синигер, но има значително по-голямо тъмно петно на гушата, така че белите бузи образуват само малък островръх...
Лъскавоглав синигер

Лъскавоглав синигер

Лъскавоглав синигер (Poecile palustris) Описание: Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 19 смГлавата е черна с метален блясък, гърбът е сиво-кафяв, коремът е светъл, бузите са бели. На гушата има малко черно петно. Може да се сбърка с матовоглавия...
Матовоглав синигер

Матовоглав синигер

Матовоглав синигер (Poecile montana) Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 17 – 18 смНаподобява лъскавоглавия синигер, но черното петно на гушата е по-голямо, има светъл панел на крилото и темето е наситено черно без метален блясък. Черната шапка...