Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Обикновена гургулица

Обикновена гургулица

Обикновена гургулица (Streptopelia turtur) Описание: Дължина на тялото: 25 – 27 см. Размах на крилата: 49 – 55 смПочти с размерите на гугутка. Има кафяво-оранжеви крила, сиви тяло и глава и бяло петно с черни ивици отстрани на врата. Опашката е тъмна с бели краища, а...
Гугутка

Гугутка

Гугутка (Streptopelia decaocto) Описание: Дължина на тялото: 31 – 34 см. Размах на крилата: 48 – 56 смЧесто срещана птица в населените места. Оперението ѝ е изцяло сиво с характерна черна ивица отстрани на врата. В полет се виждат черните върхове на крилата и белите...
Гривяк

Гривяк

Гривяк (Columba palumbus) Описание: Дължина на тялото: 38 – 43 см. Размах на крилата: 68 – 77 смВидимо по-едър от скалните и полудивите гълъби. Оперението е сиво с характерно бяло петно отстрани на врата. В полет ясно се вижда широка бяла напречна ивица по средата на...
Хралупар

Хралупар

Хралупар (Columba oenas) Описание: Дължина на тялото: 28 – 32 см. Размах на крилата: 60 – 66 смПрилича на домашните гълъби. Оперението е сиво-синьо с черна ивица по краищата на крилата и черна ивица на върха на опашката. За разлика от домашните гълъби, кръстът е сив...
Скален гълъб

Скален гълъб

Скален гълъб (Columba livia) Описание: Дължина на тялото: 30 – 35 см. Размах на крилата: 62 – 68 смИма дива и одомашнена форма. Домашният (полудив) гълъб (Columba livia f. domestica) произхожда от дивия скален гълъб (Columba livia livia). Скалният гълъб е светлосив, с...