Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Зимно бърне

Зимно бърне

Зимно бърне (Anas crecca) Описание: Дължина на тялото: 34 – 38 см. Размах на крилата: 53 – 59 смНай-дребната наша патица. Мъжките са с преобладаващо пепелявосиво оперение с бяла ивица отстрани на тялото, жълто подопашие, кестенява глава и тъмнозелена презочна ивица....
Сива патица

Сива патица

Сива патица (Anas strepera) Описание: Дължина на тялото: 46 – 56 см. Размах на крилата: 78 – 90 см. Оперението на мъжките е сиво-кафяво, с черно подопашие и черни и бели второстепенни махови пера (крилно огледало), коремът е светъл. Женските наподобяват зеленоглавата...
Фиш

Фиш

Фиш (Anas penelope) Описание: Дължина на тялото: 42 – 50 см. Размах на крилата: 71 – 85 смМъжките са с кестенява глава с жълтениково-бяло чело, преобладаващо сиво оперение на тялото, подопашието е черно. В полет се вижда голямо бяло петно на надкрилията. Женските са с...
Бял ангъч

Бял ангъч

Бял ангъч (Tadorna tadorna) Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 100 – 120 смОперението е преобладаващо бяло, с тъмнозелена глава, широка кестенява ивица през гърдите и черни плещи. Подкрилията и надкрилията са бели, а маховите пера – черни....
Червен ангъч

Червен ангъч

Червен ангъч (Tadorna ferruginea) Описание: Дължина на тялото: 58 – 70 см. Размах на крилата: 110 – 135 смОперението е ръждивочервено, с по-светла глава, светли подкрилия и надкрилия и черни махови пера. Мъжкият има черна „огърлица“ на шията. Храна и местообитания:...