Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Чернокрил огърличник

Чернокрил огърличник

Чернокрил огърличник (Glareola nordmanni) Описание: Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 60 – 70 смОперението наподобява това на кафявокрилия огърличник, но за разлика от него крилата отдолу са изцяло черни, без бял заден ръб на крилото. Храна и...
Речна чайка

Речна чайка

Речна чайка (Larus ridibundus) Описание: Дължина на тялото: 35 – 39 см. Размах на крилата: 86 – 99 смПрез размножителния период главата е с черна забрадка, докато през зимата е бяла с тъмно петно зад окото. Гърбът и горната страна на крилата са светлосиви. Върхът на...
Речна рибарка

Речна рибарка

Речна рибарка (Sterna hirundo) Описание: Дължина на тялото: 34 – 37 см. Размах на крилата: 70 – 80 смГърбът и крилата отгоре са светлосиви. Кръстът, опашката, коремът, шията и бузите са бели. Темето и вратът – черни, а клюнът – червен. В полет отдолу се виждат...
Гривеста рибарка

Гривеста рибарка

Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis) Описание: Дължина на тялото: 37 – 43 см. Размах на крилата: 85 – 97 смОперението отдолу е бяло, а отгоре – пепеляво-сиво, върховете на крилата са по-тъмни. Главата и тилът са черни с характерна „грива“. Може да бъда сбъркана с...
Белокрила рибарка

Белокрила рибарка

Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus) Описание: Дължина на тялото: 20 – 24 см. Размах на крилата: 50 – 56 смГлавата, гърдите и коремът са черни, гърбът е тъмносив. Подкрилията също са черни и контрастират с белите махови пера. Надкрилията, кръстът и опашката са...