Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Белочела рибарка

Белочела рибарка

Белочела рибарка (Sternula albifrons) Описание: Дължина на тялото: 21 – 25 см. Размах на крилата: 41 – 47 см Най-дребната рибарка. Оперението отдолу е бяло, а отгоре пепеляво-сиво, върховете на крилата са черни. Главата е черна с бяло чело. Клюнът е жълт с черен връх....
Каспийска жълтонога чайка

Каспийска жълтонога чайка

Каспийска жълтонога чайка (Larus cachinnans) Описание: Дължина на тялото: 55–60 см. Размах на крилата: 138–147 см Трудно отличим от средиземноморска жълтонога чайка, с която доскоро бяха смятани за два подвида на един вид. Отличава се по по-дългите човка и крака,...
Средиземноморска жълтонога чайка

Средиземноморска жълтонога чайка

Средиземноморска жълтонога чайка (Larus michahellis) Описание: Дължина на тялото: 52–58 см. Размах на крилата: 120–140 см Най-често срещаната наша чайка. Трудно отличима от каспийската жълтонога чайка. Отличава се основно по по-късия и по-дебел клюн с голямо червено...
Малка черноглава чайка

Малка черноглава чайка

Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus) Описание: Дължина на тялото: 37 – 40 см. Размах на крилата: 94 – 102 см Оперението на възрастните е преобладаващо бяло със светлосив гръб и горна част на крилата. Главата е черна, клюнът и краката са тъмночервени. В полет...
Тънкоклюна чайка

Тънкоклюна чайка

Тънкоклюна чайка (Chroicocephalus genei) Описание: Дължина на тялото: 37 – 42 см. Размах на крилата: 90 – 102 см Гърбът и горната страна на крилата са светлосиви. Останалата част от оперението е бяло. Клюнът е дълъг и тъмночервен, но от разстояние изглежда черен....

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.