Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Черна рибарка

Черна рибарка

Черна рибарка (Chlidonias niger) Описание: Дължина на тялото: 22 – 26 см. Размах на крилата: 56 – 62 смГлавата, шията, гърдите и коремът са тъмносиви до черни. Гърбът, кръстът, горната страна на крилата и опашката са сиви. Долната страна на крилата също е изцяло сива,...
Белобуза рибарка

Белобуза рибарка

Белобуза рибарка (Chlidonias hybrida) Описание: Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 57 – 63 смЗа разлика от речната рибарка, опашката не е врязана и отгоре цялото оперение е сиво. През размножителния период коремът и гърдите са тъмносиви и контрастират с...
Дебелоклюна рибарка

Дебелоклюна рибарка

Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica) Описание: Дължина на тялото: 35 – 42 см. Размах на крилата: 76 – 86 смОперението отдолу е бяло, а отгоре – пепелявосиво, върховете на първостепенните махови пера са черни. Главата и тилът са черни. Може да бъда сбъркана с...
Белочела рибарка

Белочела рибарка

Белочела рибарка (Sternula albifrons) Описание: Дължина на тялото: 21 – 25 см. Размах на крилата: 41 – 47 смНай-дребната рибарка. Оперението отдолу е бяло, а отгоре пепеляво-сиво, върховете на крилата са черни. Главата е черна с бяло чело. Клюнът е жълт с черен връх....
Каспийска жълтонога чайка

Каспийска жълтонога чайка

Каспийска жълтонога чайка (Larus cachinnans) Описание: Дължина на тялото: 55–60 см. Размах на крилата: 138–147 смТрудно отличим от средиземноморска жълтонога чайка, с която доскоро бяха смятани за два подвида на един вид. Отличава се по по-дългите човка и крака,...