Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Лиска (белочела водна кокошка)

Лиска (белочела водна кокошка)

Лиска (белочела водна кокошка) (Fulica atra) Описание: Дължина на тялото: 36 – 42 см Размах на крилата: 70– 80 см Лесно се определя по изцяло сиво-черното оперение и бялата рогова пластинка на челото. Младите са с кафеникаво оперение и светла шия. Храна и...
Зеленоножка (зеленонога водна кокошка)

Зеленоножка (зеленонога водна кокошка)

Зеленоножка (зеленонога водна кокошка) (Gallinula chloropus) Описание: Дължина на тялото: 27 – 31 см. Размах на крилете: 50 – 55 см Възрастните са с тъмно оперение, сиво-черно отдолу и на гърдите и маслинено-кафяво на гърба. С червена рогова пластинка на челото и...
Ливаден дърдавец

Ливаден дърдавец

Ливаден дърдавец (Crex crex) Описание: Дължина на тялото: 22 – 25 см. Размах на крилата: 46 – 53 см Наподобява пъдпъдъка, но е с по-дълги шия и крака. Оперението е жълто-кафяво, шията и веждата са сиви. Най-често може да се регистрира по обаждането, предимно нощем и...
Средна пъструшка

Средна пъструшка

Средна пъструшка (Porzana parva) Описание: Дължина на тялото: 17 – 19 см. Размах на крилата: 34 – 39 см Отдолу оперението на мъжките е сиво-синьо, а на женските – сиво-бяло. Гърбът и при двата пола е кафяв с надлъжни черни ивици. Храна и местообитания: Храни се с...
Крещалец (воден дърдавец)

Крещалец (воден дърдавец)

Крещалец (воден дърдавец) (Rallus aquaticus) Описание: Дължина на тялото: 23 – 26 см. Размах на крилата: 38 – 45 см Най-широко разпространеният дърдавец, но с потаен начин на живот. Има дълъг червен клюн и сиво-сини глава и гърди. Гърбът е кафяв с напетнявания. Храна...

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.