Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Малка пъструшка

Малка пъструшка

Малка пъструшка (Porzana pusilla) Описание: Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 33 – 37 смНаподобява средната пъструшка, но за разлика от нея няма червена основа на клюна и повече и по-ясно изразени черно-бели ивици в задната част на тялото. Отдолу...
Голяма пъструшка

Голяма пъструшка

Голяма пъструшка (Porzana porzana) Описание: Дължина на тялото: 19 – 22 см. Размах на крилата: 35 смНаподобява крещалец, но е с по-къс клюн, който е червен в основата си. Оперението е преобладаващо кафяво с бяло напетняване. Храна и местообитания: Храни се с...
Лиска (белочела водна кокошка)

Лиска (белочела водна кокошка)

Лиска (белочела водна кокошка) (Fulica atra) Описание: Дължина на тялото: 36 – 42 см Размах на крилата: 70– 80 смЛесно се определя по изцяло сиво-черното оперение и бялата рогова пластинка на челото. Младите са с кафеникаво оперение и светла шия. Храна и...
Зеленоножка (зеленонога водна кокошка)

Зеленоножка (зеленонога водна кокошка)

Зеленоножка (зеленонога водна кокошка) (Gallinula chloropus) Описание: Дължина на тялото: 27 – 31 см. Размах на крилете: 50 – 55 смВъзрастните са с тъмно оперение, сиво-черно отдолу и на гърдите и маслинено-кафяво на гърба. С червена рогова пластинка на челото и...
Ливаден дърдавец

Ливаден дърдавец

Ливаден дърдавец (Crex crex) Описание: Дължина на тялото: 22 – 25 см. Размах на крилата: 46 – 53 смНаподобява пъдпъдъка, но е с по-дълги шия и крака. Оперението е жълто-кафяво, шията и веждата са сиви. Най-често може да се регистрира по обаждането, предимно нощем и...