Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Полска яребица

Полска яребица

Полска яребица (Perdix perdix) Описание: Дължина на тялото: 28 – 32 см. Размах на крилата: 45 – 48 смОперението е сиво-кафяво. Челото, бузите и гърлото са канелено-кафяви. Коремът е с голямо тъмнокафяво петно при мъжките и по-малко или почти липсващо при женските....
Планински кеклик

Планински кеклик

Планински кеклик (Alectoris graeca) Описание: Дължина на тялото: 33 – 36 см. Размах на крилата: 46 – 53 смВид с характерна комбинация от цветове. Може да се сбърка единствено с тракийския кеклик, но за разлика от него има бяла шия и черна основа на клюна. Храна и...
Тракийски кеклик

Тракийски кеклик

Тракийски кеклик (Alectoris chukar) Описание: Дължина на тялото: 32 – 35 см. Размах на крилата: 47 – 52 смЗа разлика от планинския кеклик, има по-голямо кафяво петно зад окото, кремава шия и по-ясно изразена бяла вежда. Храна и местообитания: Храни се със семена,...
Глухар

Глухар

Глухар (Tetrao urogallus) Описание: Дължина на тялото: ♂ 74 – 90 см; ♀ 54 – 63 см. Размах на крилата: 87 – 125 смЕдри кокошеви птици. Мъжките са с черно-кафяво оперение, с червена вежда и бяло петно в предната част на крилете. Женските са значително по-дребни с...
Лещарка

Лещарка

Лещарка (Tetrastes bonasia) Описание: Дължина на тялото: 34 – 39 см. Размах на крилата: 48 – 54 смОперението общо е сиво-кафяво с по-светъл напетнен корем. Мъжките са с черно гърло. Среща се в гори с богат подлес. Храна и местообитания: Храни се с реси на дървета,...