Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Малък пъстър кълвач

Малък пъстър кълвач

Малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor) Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 24 – 29 смНай-малкият кълвач в България, малко по-голям от синигер. Подобно на средния пъстър кълвач, черната ивица на бузата не се свързва с врата, клюна и раменете,...
Белогърб кълвач

Белогърб кълвач

Белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos) Описание: Дължина на тялото: 25 – 28 см. Размах на крилата: 40 – 45 смОперението е характерно черно-бяло. Главата е червена със светло чело. Гърбът на срещащия се у нас подвид (Dendrocopos leucotos lilfordi) е на черно-бели...
Среден пъстър кълвач

Среден пъстър кълвач

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) Описание: Дължина на тялото: 19 – 22 см. Размах на крилата: 35 смЧерната ивица по бузата не се свързва с тила, клюна и раменете. Коремът е слабо напетнен, а слабините са бледо розово-червени. Темето е изцяло червено при двата...
Сирийски пъстър кълвач

Сирийски пъстър кълвач

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) Описание: Дължина на тялото: 23 – 25 см. Размах на крилата: 38 – 44 см.Черната ивица по бузата не достига тила, а само свързва клюна с раменете. Има слабо напетняване по страните на корема, а червеното подопашие е бледо....
Голям пъстър кълвач

Голям пъстър кълвач

Голям пъстър кълвач (Dendrocopos major) Описание: Дължина на тялото: 23 – 26 см. Размах на крилата: 38 – 44 смОт другите пъстри кълвачи се разпознава по размера, черната ивица, която достига до края на тила и продължава надолу към раменете и към предната част на...