Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Биволска чапла

Биволска чапла

Биволска чапла (Bubulcus ibis) Описание: Дължина на тялото: 45 – 52 см. Размах на крилата: 82 – 95 смОперението е преобладаващо бяло и може да бъде сбъркана с малката бяла чапла, но за разлика от нея има по-къси шия, клюн и крака, а тялото изглежда по-компактно. През...
Голяма бяла чапла

Голяма бяла чапла

Голяма бяла чапла (Egretta alba) Описание: Дължина на тялото: 85 – 100 см. Размах на крилата: 145 – 170 смОперението е изцяло бяло. Значително по-едра от малката бяла чапла и с по-дълъг врат. В полет се виждат значително по-дългите ѝ крака. През размножителния период...
Лопатарка

Лопатарка

Лопатарка (Platalea leucorodia) Описание: Дължина на тялото: 80 – 93 см. Размах на крилата: 120 – 135 смОперението при възрастните е бяло, с жълто петно на гърдите и характерна „грива“ на тила. Клюнът е характерен, дълъг с лопатовидно разширение на върха. Младите имат...
Блестящ ибис

Блестящ ибис

Блестящ ибис (Plegadis falcinellus) Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 88 – 105 смОперението е тъмно, пурпурно-кафяво със зелен метален отблясък по крилата. През есента и зимата възрастните имат светли точки по главата и шията. Клюнът е дълъг...
Червена чапла

Червена чапла

Червена чапла (Ardea purpurea) Описание: Дължина на тялото: 70 – 90 см. Размах на крилата: 110 – 145 смОперението е ръждивокафяво, често изглеждащо доста тъмно. При по-лоша видимост може да се сбърка със сивата чапла, но ръждивата е с по-тънък врат, по-дребна и в...