Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Лопатарка

Лопатарка

Лопатарка (Platalea leucorodia) Описание: Дължина на тялото: 80 – 93 см. Размах на крилата: 120 – 135 см Оперението при възрастните е бяло, с жълто петно на гърдите и характерна „грива“ на тила. Клюнът е характерен, дълъг с лопатовидно разширение на върха. Младите...
Блестящ ибис

Блестящ ибис

Блестящ ибис (Plegadis falcinellus) Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 88 – 105 см Оперението е тъмно, пурпурно-кафяво със зелен метален отблясък по крилата. През есента и зимата възрастните имат светли точки по главата и шията. Клюнът е дълъг...
Червена чапла

Червена чапла

Червена чапла (Ardea purpurea) Описание: Дължина на тялото: 70 – 90 см. Размах на крилата: 110 – 145 см Оперението е ръждивокафяво, често изглеждащо доста тъмно. При по-лоша видимост може да се сбърка със сивата чапла, но ръждивата е с по-тънък врат, по-дребна и в...
Сива чапла

Сива чапла

Сива чапла (Ardea cinerea) Описание: Дължина на тялото: 84 – 102 см. Размах на крилата: 155 – 175 см Най-разпространената и едра чапла в България. Гърбът и крилата са сиви. Шията отпред и гърдите са с черни надлъжни черти. Храна и местообитания: Храни се с риба,...
Малка бяла чапла

Малка бяла чапла

Малка бяла чапла (Egretta garzetta) Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 88 – 106 см Изцяло бяла птица. Може да се сгреши с голямата бяла чапла. Основните различия са по-малкият размер, тъмният клюн и крака с жълти стъпала, които обаче не се...

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.