Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Папуняк

Папуняк

Папуняк (Upupa epops) Описание: Дължина на тялото: 25 – 29 см. Размах на крилата: 44 – 48 смОперението на главата и гърдите е охристо, крилата са раирани в черно и бяло. Клюнът е сравнително дълъг и слабо закривен надолу. Най-характерният белег е гребенът на главата,...
Синявица

Синявица

Синявица (Coracias garrulus) Описание: Дължина на тялото: 29 – 32 см. Размах на крилата: 52 – 57 смОперението е лазурносиньо с кафяви гръб и плещи. Храна и местообитания: Храни се основно с едри насекоми (бръмбари, скакалци и др). Обитава пасища, ливади и екстензивно...
Обикновен пчелояд

Обикновен пчелояд

Обикновен пчелояд (Merops apiaster) Описание: Дължина на тялото: 25 – 29 см. Размах на крилата: 36 – 40 смИзключително пъстра птица с ярки цветове. Шията е светложълта и е отделена от светлосиния корем с черна „огърлица“. Темето, гърбът и част от крилата са...
Обикновено земеродно рибарче

Обикновено земеродно рибарче

Обикновено земеродно рибарче (Alcedo atthis) Описание: Дължина на тялото: 17 – 19 см. Размах на крилата: 24 – 26 смОперението по крилата и гърба е ярко металиковосиньо. Коремът и бузите са ръждивооранжеви. В сравнение с размера на тялото главата е голяма, а клюнът –...