Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Обикновена кукумявка

Обикновена кукумявка

Обикновена кукумявка (Athene noctua) Описание: Дължина на тялото: 23 – 27 см. Размах на крилата: 50 – 56 смЧесто се вижда привечер или рано сутрин кацнала на покриви на къщи, комини, улични лампи и др. Силуетът е закръглен, а оперението е кафяво. Липсва ясно очертан...
Горска улулица

Горска улулица

Горска улулица (Strix aluco) Описание: Дължина на тялото: 37 – 43 см. Размах на крилата: 81 – 96 смЕдна от широко разпространените сови у нас, но трудна за наблюдение. Оперението е от сиво-кафяво до ръждивокафяво с ясно очертан лицев диск и тъмни очи. Храна и...
Горска ушата сова

Горска ушата сова

Горска ушата сова (Asio otus) Описание: Дължина на тялото: 31 – 37 см. Размах на крилата: 86 – 98 смИма характерни „уши“, които са по-дълги от тези при блатната сова, тялото е издължено. Оперението е ръждивокафяво със стреловидни петна по гърдите и корема. Лицевият...
Бухал

Бухал

Бухал (Bubo bubo) Описание: Дължина на тялото: 59 – 73 см. Размах на крилата: 138 – 170 смНай-едрата наша сова. Оперението е черно-кафяво с характерни „уши“ и оранжев ирис. Гнезди в скални ниши в близост до открити пространства. Храна и местообитания: Храни се с...
Чухал

Чухал

Чухал (Otus scops) Описание: Дължина на тялото: 19 – 21 см. Размах на крилата: 47 – 54 смСреща се предимно в разредени гори и градски паркове. Малко по-дребен от домашната кукумявка със сиво-кафяво петнисто оперение и къси „уши“. Труден за наблюдение, най-често се...