Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Сокол скитник

Сокол скитник

Сокол скитник (Falco peregrinus) Описание: Дължина на тялото: ♂ 38 – 35 см; ♀ 46 – 51 см Размах на крилата : ♂ 89 – 100см; ♀ 104 – 113см Едър сокол с масивно тяло и широки заострени крила. Полетът му е активен с много плитки махове. Отгоре е сив с характерен по-светъл...
Ловен сокол

Ловен сокол

Ловен сокол (Falco cherrug) Описание: Дължина на тялото: 47–55 см Размах на крилата : 105–129 см Най-едрият сокол в България. Горната част на тялото и крилете са кафяви, гърдите и корема са светли с тъмни напетнявания, гащите са тъмни. Подкрилията са с по-светла...
Сокол орко

Сокол орко

Сокол орко (Falco subbuteo) Описание: Дължина на тялото: 29 – 35 см. Размах на крилата: 70 – 84 см Крилата са дълги и заострени. Възрастните са с червени слабини, които контрастират със светлия, надлъжно напетнен корем и тъмносивия гръб. Главата е с тъмна „качулка“ и...
Червенонога (вечерна) ветрушка

Червенонога (вечерна) ветрушка

Червенонога (вечерна) ветрушка (Falco vespertinus) Описание: Дължина на тялото: 28 – 34 см. Размах на крилата: 65 – 76 см Мъжките са с характерно тъмносиньо-сиво оперение и тъмно червени „гащи“ и подоопашие. Женските са със светлоръждиви гърди, корем и подкрилия и...
Черношипа ветрушка (Керкенез)

Черношипа ветрушка (Керкенез)

Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus) Описание: Дължина на тялото: 31 – 37 см. Размах на крилата: 67 – 78 см Най-широко разпространеният сокол в България. Често ловува, като увисва във въздуха. Опашката е дълга, крилата са остри с тъмни краища, гърбът е...

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.