Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Орел рибар

Орел рибар

Орел рибар (Pandion haliaetus) Описание: Дължина на тялото: 52 – 60 см. Размах на крилата: 152 – 167 см Оперението на гърба и горната страна на крилата е сиво-кафяво, гърдите, коремът и подкрилията са бели, долната страна на маховите пера е с напетнявания. В полет има...
Малък орел

Малък орел

Малък орел (Hieraaetus pennatus) Описание: Дължина на тялото: 42 – 51 см. Размах на крилата: 110 – 135 см Има светла и тъмна фаза на оперението. При светлата фаза оперението отдолу е бяло с тъмни махови пера, а при тъмната фаза то е изцяло кафяво. И при двете фази...
Скален орел

Скален орел

Скален орел (Aquila chrysaetos) Описание: Дължина на тялото: 80 – 93 см. Размах на крилата: 190 – 225 см Профилът при реене, подобно на мишеловите и тръстиковия блатар, е характерен V-образен, но размерът е значително по-голям. Младите са с големи бели петна от...
Царски орел

Царски орел

Царски орел (Aquila heliaca) Описание: Дължина на тялото: 70 – 83 см. Размах на крилата: 175 – 215 см По-дребен от скалния орел и в полет профилът на крилата е равен, а не V-образен. Възрастните са кафяво-черни с характерен контраст между тъмното тяло и светлата,...
Малък креслив орел

Малък креслив орел

Малък креслив орел (Aquila pomarina) Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 143 – 168 см При полет профилът на крилата е „увиснал“. Маховите пера на крилата и опашката са черни, а тялото и подкрилията са по-светлокафяви. В полет отдолу се виждат...

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.