Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Малък креслив орел

Малък креслив орел

Малък креслив орел (Aquila pomarina) Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 143 – 168 смПри полет профилът на крилата е „увиснал“. Маховите пера на крилата и опашката са черни, а тялото и подкрилията са по-светлокафяви. В полет отдолу се виждат...
Белоопашат мишелов

Белоопашат мишелов

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) Описание: Дължина на тялото: 50 – 61 см. Размах на крилата: 130 – 150 смПо-едър е от обикновения мишелов. Оперението варира от светлооранжево до тъмнокафяво, най-често срещани са птиците с ръждив цвят. Характерни за вида са светлата...
Обикновен мишелов

Обикновен мишелов

Обикновен мишелов (Buteo buteo) Описание: Дължина на тялото: 46 – 58 см. Размах на крилата: 110 – 132 смНай-често срещаната граблива птица у нас. Характерен е с V-образния си профил на крилата при реене, късия врат и опашка. Когато птицата е кацнала, се вижда...
Късопръст ястреб

Късопръст ястреб

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) Описание: Дължина на тялото: 30 – 37 см. Размах на крилата: 63 – 76 смПодобен на малкия ястреб, но за разлика от него има черни върхове на крилата, които го правят лесен за определяне. Ирисът е тъмен. Бузите също. Храна и...
Малък ястреб

Малък ястреб

Малък ястреб (Accipiter nisus) Описание: Дължина на тялото: ♂ 29 – 34 см; ♀ 35 – 41 см. Размах на крилата: ♂ 58 – 65 см; ♀ 67 – 80 см.Типичен ястреб с дълга опашка и широки крила. Отгоре са сиви, а отдолу са светли с фини напречни ивици по долната страна, по-ясно...