Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Голям ястреб

Голям ястреб

Голям ястреб (Accipiter gentilis) Описание: Дължина на тялото: ♂ 49 – 56 см; ♀ 58 – 64 смРазмах на крилата : ♂ 93 – 105 см; ♀ 108 – 127 смИма широки крила и дълга опашка, които му дават маневреност при ловуване между дървета и храсти. Възрастните са сиви отгоре и...
Ливаден блатар

Ливаден блатар

Ливаден блатар (Circus pygargus) Описание: Дължина на тялото: 39 – 50 см. Размах на крилата: 96 – 116 смВ оперението на мъжкия преобладава сивият цвят. Първостепенните махови пера са черни и по дължината на крилата има черна ивица. Подкрилията са светли с кафяви...
Полски блатар

Полски блатар

Полски блатар (Circus cyaneus) Описание: Дължина на тялото: 45 – 55 см. Размах на крилата: 97 – 118 смВ оперението на мъжкия преобладава сивият цвят. Първостепенните махови пера са черни (повече от тези на степния блатар). Подкрилията са светли без напетнявания, за...
Тръстиков блатар

Тръстиков блатар

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) Описание: Дължина на тялото: 43 – 55 см. Размах на крилата: 115 – 140 смНай-често срещаният блатар у нас. Женската се определя лесно по светложълтото теме на фона на изцяло тъмното тяло. Мъжкият е с кафяв гръб, сиви крила и...
Орел змияр

Орел змияр

Орел змияр (Circaetus gallicus) Описание: Дължина на тялото: 62 – 69 см. Размах на крилата: 162 – 178 смКрилата и тялото отдолу са изцяло светли с по-тъмни напетнявания. Главата и гушата са кафяви и контрастират със светлото тяло. При някои млади индивиди отдолу...