Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

За съжаление, на 10 декември 2021 г. загина Мария – първият къдроглав пеликан със сателитен предавател, поставен в България. Причината за смъртта е сблъсъск с въздушните проводници.

Пеликанът загина в Гърция в близост до село Ситария, разположено на около 60 км северно от гр. Солун. Благодарение на данните от предавателя тялото на птицата беше открито под електропровод от колега от Гръцкото орнитологично дружество (HOS – BirdLife Гърция). В радиус около 1 км са открити още три загинали къдроглави пеликана, като  причината е сблъсък с въздушните проводници. Освен това са установени още около 50 пеликана, прелитащи в района.

© Odysseas Chilitidis/HOS

Мария беше опръстенена от екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) на 22 февруари 2021 г. в района на Атанасовско езеро, край гр. Бургас. Тя се превърна в първия къдроглав пеликан с поставен сателитен предавател в България. За близо десет месеца Мария ни предостави изключително ценни данни, както за придвижванията на този величeствен вид, така и за нови влажни зони, които ще бъдат допълнително проучени от експертите, за да се оцени тяхната важност и значение за опазването на къдроглавите пеликани в тази част на Европа. За тези месеци тя посети пет държави (България, Румъния, Турция, Гърция и Северна Македония), като измина общо 4676 км. Най-дългото разстояние, което птицата прелетя за ден, е 285 км, а най-високата точка, над която премина – 1987 м н. в. Влажните зони, където Мария се задържа най-много са от района на Турция (езеро Улуабат, езеро Далян, част от комплекса Караджабей и езеро Куш), България (Атанасовско езеро, язовир „Студен кладенец“ и язовир „Розов кладенец“) и Гърция (езерото Керкини и Петърското езеро). В рамките на три дни пеликанът успя да посети и Варненското езеро, делтата на река Дунав и блато Песчина, разположено на остров Персин.

Последните три седмици, преди да загине, Мария нощуваше в езерото на Кастория, като всекидневно посещаваше пресушеното Аматовско езеро, където се хранеше по каналите или си почиваше, вероятно с други пеликани. За съжаление, при фаталния инцидент на 10 декември, пеликанът отлетя в късния следобед към традиционното си място за нощувка и  се сблъска с въздушните проводници на електропровод в близост до помпена станция, функционираща в района.

Понякога при полет е възможно птиците да се сблъскат с въздушните проводници, тъй като те са трудно забележими, особено при лоши метеорологични условия с намалена видимост. Друга причина за сблъсъците на птици с надземни електрически проводници е фактът, че често вниманието им не е насочено в посока на полета, а към земната повърхност, където търсят храна или се оглеждат за потенциална заплаха. Рискът от сблъсък на птици с въздушните проводници е особено голям около места със струпване на голям брой индивиди, като езера, реки и морското крайбрежие, където има концентрация на ята от водолюбиви птици. Миграционните пътища на прелетните птици също са рискови райони с висока смъртност, още повече, че много видове мигрират през нощта, когато въздушните проводници са на практика невидими за тях. Тежки и тромави птици като пеликаните са едни от най-честите жертви.

Един от най-ефективните методи за обезопасяване на най-опасните за птиците въздушни проводници е поставянето на дивертори. Диверторите представляват специално разработени светлоотразителни маркери, които се закачат на въздушните проводници  през определено разстояние. Тези маркери са с ярки цветове,  блестят и се движат от вятъра, като по този начин привличат вниманието на птиците към надземните проводници и ги правят по-лесно забележими. Маркираните с дивертори проводници допринасят за предотвратяване на сблъсъците и намаляване на загиналите птици.

Ето защо една от ключовите дейности по проект „Животът на пеликана“ е поставянето на дивертори в най-рисковите участъци от електроразпределителната и електропреносната мрежа в България, Румъния и Гърция. Данните, получени от предавателя на Мария, ще помогнат на експертите да идентифицират именно такива рискови участъци.

 

Дейностите по опазване на вида се осъществяват в рамките на международния проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС. Проектът се координира от Rewilding Europe, а другите партньори, освен БДЗП, са Дирекция на Природен парк „Персина“Румънското орнитологично дружество (SOR), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), Rewilding – Украйна и Rewilding – Дунавска делта.