Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 30.10.2004 г. Българското дружество за защита на птиците откри своя нов образователен Еко-център, който се намира в центъра на Бургас. Една отдавнашна инициатива на БДЗП-Бургас стана реалност точно в навечерието на Международния ден на Черно море.

Още от миналата учебна година БДЗП води разговори с Община Бургас за осигуряване на помещение за подобен център. През юни благодарение съдействието на доц. Маруся Любчева – Зам.кмет по образованието, Община Бургас осигури възможност едно от помещенията на Общинския детски комплекс да се използва за създаването на центъра.

С доброволния труд на членовете на БДЗП бе извършен пълен ремонт (такъв не бе правен от 15 г.!?) – боядисване, почистване, смяна на подови настилки и др. Обзавеждането и част от оборудването са дарение от Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието. За успешното функциониране на центъра бяха специално изработени нови интерактивни модули. Сега вече само тук може да се научите да разпознавате гласовете на българските жаби или да поговорите отблизо и спокойно с повече от 120 вида птици (повечето типични за Бургаския регион). Еко-центърът разполага с телевизор, видео, компютър, диапрожектор, екран и др. Разнообразието от информационни материали, хербариумната сбирка и подходящата литература ще осигурят нагледност на водените тук занимания. Благодарни сме и на доц. Таня Борисова, Началник на Инспектората по образованието, за оказаната методична помощ.

Еко-центърът ще се използва за редовните сбирки, лекции и образователни дейности на БДЗП – Бургас. Освен това обаче той ще може да се ползва от училищата, които проявяват интерес към природата и имат подходящи извънкласни форми (СИП, кръжоци, клубове). В него ще се провеждат срещи, чествания, прожекции и дори изложби.

Основните партньори на БДЗП за развитието на Еко-центъра са ОДК – Бургас и Община Бургас. Имаме и подкрепата на други неправителствени организации от района, на РИОСВ – Бургас, Инспектората по образованието на МОН и др. Надеждата на природолюбителите е, че Еко-центърът ще се превърне в средище на екологичното образование и ще се използва не само от БДЗП, но и от всички, които имат нужда от подобно място в Бургас.

Радостина Ценова
регионален координатор на БДЗП – Бургас