Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © ЕРМ Запад

ЕРМ Запад ще обезопаси близо 500 стълба и ще постави 207 маркиращи устройства по електроразпределителната мрежа в област Монтана, за да намали до минимум опасността от удар на птици в тях. До момента са повдигнати 152 щъркелови гнезда и са обезопасени 155 стълба. Предстои да бъдат обезопасени още 141 стълба и поставени 207 маркиращи устройства.

Дейностите са част от два проекта, които ЕРМ Запад изпълнява по програма LIFE съвместно с партньора си Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Напредъкът по тези проекти бе представен на събитие в гр. Лом на 18 май.

Снимка: © ЕРМ Запад

Целта е да бъдат извършени теренни проучвания и да бъдат локализирани най-рисковите за птиците места по мрежата. Една от ключовите цели по проектите е разработването на стандарт и впоследствие на прототип на специална конзола, която да направи стълбовете безопасни за птиците. Прототипите на безопасните конзоли вече се монтират по мрежата. Следващата стъпка е експертите от БДЗП да наблюдават ефекта от обезопасяването и новата конструкция, за да определят дали целите са постигнати – сведена до минимум смъртност на птиците в резултат на контакт с електроразпределителната мрежа.

До момента по проектите „Живот за птиците“ (LIFE16 NAT/BG/000612) и „Безопасен полет за птиците на Дунав“ (LIFE19 NAT/SK/001023) са обезопасени общо 3680 стълба, поставени са 1200 дивертора и са монтирани близо 940 щъркелови платформи на територията на Западна България.

Снимка: © ЕРМ Запад

Компанията беше отличена за цялостната си политика за опазване на околната среда и бе класирана на I място в категория „Енергетика и воден сектор“ в престижния конкурс за Най-зелена компания.