Midwinter Waterbird Census

Преброяване на водолюбивите птици

България се присъединява към инициативата, организирана от Международното бюро за изследване на водолюбивите птици през 1967 г., но систематичното и ежегодно преброяване започва да се осъществява от 1977 г. От 1990 г. БДЗП се включва в тази международна инициатива, като среднозимното преброяване на водолюбивите птици става съставна част в природозащитната дейност на организацията.

Освен от БДЗП, мониторингът се осъществява със съдействието на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), Българската академия на науките, природозащитни граждански организации и доброволци по места.

Системата за мониторинг на зимуващите в страната водолюбиви птици се провежда ежегодно по едно и също време – началото на януари и по-точно – почивните дни от втората седмица на месеца. Преброяването се осъществява в обхвата на основните места за зимуващите птици по Дунавското и Черноморското крайбрежие и повечето водоеми във вътрешността на страната – общо около 200.

© Николай Петков - Белочела водна кокошка
© Николай Петков/Зеленоглава патица

Основни цели

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици в България е част от общото международно преброяване в цяла Западна Палеарктика (Европа, Близкия Изток и Северна Африка), което се провежда през януари, координирано от Wetlands International.

Основните цели на преброяването са:

  • Да се установят числеността, видовия състав и местата на струпване на зимуващите водолюбиви птици;
  • Да се проследят промените в числеността и разпространението на зимуващите водолюбиви птици;
  • Да се следи за състоянието на влажните зони, в които се срещат водолюбиви видове птици;
  • Да се установят заплахите за птиците и местата на зимуване, както и тенденциите им през годините;
  • Да се анализират събраните данни, за да се определят приоритетните дейности за опазване на видовете и местата на зимуване, както и насоки за устойчиво ползване на ресурсните видове.
© Николай Петков/Зеленоглава патица

Защо е важно да броим зимуващите водолюбиви птици?

Подобни схеми на мониторинг допринасят за проследяване на по-общите промени в околната среда и последствията от тях за хората и биологичното разнообразие.

Последни новини от среднозимно преброяване, провеждано в страната, прочетете тук.