Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

2019 – година на Великолепната седморка или на най-вдъхновяващите и впечатляващи гледки, които ни даряват мигриращите птици. Но те са и сред най-уязвимите видове при дългите си пътувания, защото са изправени пред безброй опасности.

Екипът на Великолепната седморка включва три от най-уязвимите мигранти, срещащи се в страната ни – червеногуша гъска, египетски лешояд и царски орел, като към тях се присъединяват белия щъркел, къдроглавия пеликан, папуняка и гургулицата.

Календарът ни за 2019 година е посветен на Великолепната седморка – #FlightForSurvival и на местата, които обитават крилатите ни съседи, когато не са при нас.

С Великолепната седморка Ви пожелаваме чудесна и пътешественическа Нова година!