Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В

Крещалец (воден дърдавец)

Крещалец (воден дърдавец)

(Rallus aquaticus)Описание: Дължина на тялото: 23 – 26 см. Размах на крилата: 38 – 45 см Най-широко разпространеният дърдавец, но с потаен начин на живот. Има дълъг червен клюн и сиво-сини глава и гърди. Гърбът е кафяв с напетнявания. Храна и местообитания: Храни се с...

повече информация
Червенонога (вечерна) ветрушка

Червенонога (вечерна) ветрушка

(Falco vespertinus)Описание: Дължина на тялото: 28 – 34 см. Размах на крилата: 65 – 76 см Мъжките са с характерно тъмносиньо-сиво оперение и тъмно червени „гащи“ и подоопашие. Женските са със светлоръждиви гърди, корем и подкрилия и напетнена долна страна на крилата и...

повече информация

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.