(Neophron percnopterus)Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 155 – 170 см Най-дребният лешояд в България. Има бяло тяло с черни махови пера. Лицето е жълто-оранжево. Младите са изцяло тъмнокафяви. В полет характерна за вида е клиновидната форма...

повече информация